Badania jakości wody

Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożyca przez ludzi sprawują:

 • Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Zambrowie, w ramach nadzoru sanitarnego.
 • Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szumowie w ramach sprawowanej kontroli wewnętrznej ( art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków).
 •  

  Na podstawie badań próbek wody wykonywanych przez laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zambrowie (PSSE) oraz laboratorium własnego, oceniana jest jakość wody ujmowanej, tłoczonej do sieci i dostarczanej odbiorcom. Miejscem poboru próbek wody uzgadnianie są z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Zambrowie.

  W sprawie badania jakości wody prosimy o kontakt z Panią Anną Kapelewską

  telefon:(86) 476 91 79
  mail: a.kapelewska@zgkszumowo.pl

   

  ZGK Szumowo zamieszczamy aktualne badania wody przeznaczonej do spożycia na terenie gminy Szumowo:

 • Wodociąg Srebrny Borek - ujęcie Sklep Ostrożne 15.02.2017 (czytaj)
 • Wodociąg Łętownica - ujęcie hydrofornia 15.02.2017 (czytaj)
 • Wodociąg Srebrny Borek - ujęcie hydrofornia 15.02.2017 (czytaj)
 • Wodociąg Łętownica 27.10.2016r (czytaj)
 • Wodociąg Łętownica - ujęcie hydrofornia 17.10.2016r (czytaj)
 • Wodociąg Pęchratka - ujęcie Szkoła Podstawowa 17.10.2016r (czytaj)
 • Wodociąg Szumowo - ujęcie hydrofornia 17.10.2016r (czytaj)
 • Wodociąg Szumowo - ujęcie Szkoła Podstawowa 17.10.2016r (czytaj)
 • Wodociąg Srebrny Borek - ujęcie hydrofornia 19.09.2016r (czytaj)
 • Wodociąg Szumowo - ujęcie hydrofornia (czytaj)
 • Wodociąg Łętownica - ujęcie hydrofornia (czytaj)
 • Wodociąg Łętownica - ujęcie Sklep Spożywczy (czytaj)
 • Wodociąg Srebrny Borek - ujęcie hydrofornia (czytaj)
 • Wodociąg Srebrny Borek - ujęcie Sklep Spożywczy (czytaj)
 • Wodociąg Pęchratka - ujęcie Szkoła Podstawowa (czytaj)
 • Wodociąg Pęchratka - ujęcie hydrofornia (czytaj)
 • Wodociąg Srebrny Borek (czytaj)
 • Wodociąg Paproć Duża (czytaj)
 • Wodociąg Łętownica (czytaj)
 • Wodociąg Wyszomierz (czytaj)
 • Wodociąg Wyszomierz - ujęcie hydrofornia (czytaj)
 • Wodociąg Szumowo - ujęcie Szkoła Podstawowa (czytaj)
 •