Zakres Działalności

W zakres działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szumowie wchodzi:

  • bieżące utrzymanie sieci wodociągowych w zakresie zapewniającym ciągłość dostawy wody,
  • handlowa obsługa odbiorców usług wodnych,
  • budowa przyłączy wodnych,
  • budowa i konserwacja przydomowych oczyszczalni ścieków ,
  • wykonujemy także wszelkie usługi związane z budową i remontami sieci wodociągowych, lokalizujemy nieszczelności oraz usuwamy awarie,
  • kontrola jakości wody,
  • odbiory techniczne robót wodociągowych,
  • inne usługi na indywidualne zlecenia.
  • oczyszczanie letnie i zimowe ulic, chodników i przystanków,
  • przygotowywanie zadań inwestycyjnych pod kątem technicznym oraz bezpośredni nadzór pod kątem realizacji.