Kontakt

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 5
18-305 Szumowo

Prezes:
prezes@zgkszumowo.pl

Kierownik Techniczny:
m.jarzabek@zgkszumowo.pl

Dział ds. rozliczeń i księgowości:
a.szatkowska@zgkszumowo.pl

Główna księgowa:
k.maruszewska@zgkszumowo.pl

Dział administracji:
a.kapelewska@zgkszumowo.pl

Ważne numery kontaktowe:
w sprawach zamawiania usług i umów – 86 22 44 110
w sprawach uszkodzeń przyłączy, wodomierzy, sieci oraz
awarii sieci wodociągowych- 530 850 930
(dyżur w dni wolne od pracy)