Ogłoszenia

Komunikat

dot. czasowej przerwy w dostawie wody

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w dniu 12.07.2016r. będzie przerwa w dostawie wody w godz. od 9,00 do 13,00 w miejscowości Paproci Małej, Paproci Dużej oraz w Srebrnej.

 

Za utrudnienia bardzo przepraszamy.

Ogłoszenie o zmianie taryfy

na dostawę wody w Gminie Szumowo

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szumowie ul. 1-go Maja 50 informuje, że z dniem 1 stycznia 2016roku obowiązują nowe taryfy zaopatrzenia w wodę:

1. Cena za 1m3 dostarczonej wody 2,33 zł. netto – 2,52zł. brutto,
2. Opłata abonamentowa miesięczna – 2,50zł. netto – 2,70 brutto.

 

Taryfy wchodzą w życie na podstawie art.24 Ust.1 pkt.8 ustawy „O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” z dnia 7 czerwca 2001r. – tekst jednolity (Dz.U. z 27 stycznia 2015r. poz. 139).