Badania jakości wody

Komunikat o jakości wody w wodociągu sieciowym w Pęchratce Polskiej gm. Szumowo, pobierz pdf.

Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożyca przez ludzi sprawują:

 • Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Zambrowie, w ramach nadzoru sanitarnego.
 • Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szumowie w ramach sprawowanej kontroli wewnętrznej ( art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków).
 •  

  Na podstawie badań próbek wody wykonywanych przez laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zambrowie (PSSE) oraz laboratorium własnego, oceniana jest jakość wody ujmowanej, tłoczonej do sieci i dostarczanej odbiorcom. Miejscem poboru próbek wody uzgadnianie są z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Zambrowie.

  W sprawie badania jakości wody prosimy o kontakt z Panią Anną Kapelewską

  telefon: (86) 22 44 110
  mail: a.kapelewska@zgkszumowo.pl

   

  ZGK Szumowo zamieszczamy aktualne badania wody przeznaczonej do spożycia na terenie gminy Szumowo:

  Decyzją Sanepidu z dnia 9.10.2019 r. woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi do odwołania

 • Komunikat o oprawie jakości wody - Wyszomierz Wielki 8.12.2020 (czytaj)
 • Wodociąg Srebrny Borek - hydrofornia 19.05.2020 (czytaj)
 • Wodociąg Szumowo 19.05.2020 (czytaj)
 • Wodociąg Pęchratka Polska - hydrofornia 16.04.2020 (czytaj)
 • Wodociąg Paproć Duża 16.04.2020 (czytaj)
 • Wodociąg Srebrny Borek - hydrofornia 16.04.2020 (czytaj)
 • Wodociąg Pęchratka Polska 16.04.2020 (czytaj)
 • Wodociąg Srebrny Borek 16.04.2020 (czytaj)
 • Wodociąg Wyszomierz Wielki 6.03.2020 (czytaj)
 • Wodociąg Paproć Duża 6.03.2020 (czytaj)
 • Wodociąg Łętownica 6.03.2020 (czytaj)
 • Komunikat o pogorszeniu jakości wody - Wyszomierz Wielki 03.09.2019 (czytaj)
 • Wodociąg Łętownica 20.05.2019 (czytaj)
 • Wodociąg Szumowo 20.05.2019 (czytaj)
 • Wodociąg Wyszomierz Wielki 20.05.2019 (czytaj)
 • Kominukat o pogorszeniu jakości wody - wodociąg Srebrny Borek (czytaj)
 • Wodociąg Pęchratka Polska 07.04.2017 (czytaj)
 • Wodociąg Szumowo 07.04.2017 (czytaj)
 • Wodociąg Srebrny Borek - ujęcie Sklep Ostrożne 15.02.2017 (czytaj)
 • Wodociąg Łętownica - ujęcie hydrofornia 15.02.2017 (czytaj)
 • Wodociąg Srebrny Borek - ujęcie hydrofornia 15.02.2017 (czytaj)
 •  

  Archiwum 2016 (czytaj)