Zakres Działalności

W zakres działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szumowie wchodzi:

 • bieżące utrzymanie sieci wodociągowych w zakresie zapewniającym ciągłość dostawy wody,
 • handlowa obsługa odbiorców usług wodnych,
 • budowa przyłączy wodnych,
 • budowa i konserwacja przydomowych oczyszczalni ścieków ,
 • wykonujemy także wszelkie usługi związane z budową i remontami sieci wodociągowych, lokalizujemy nieszczelności oraz usuwamy awarie,
 • kontrola jakości wody,
 • odbiór i transport odpadów komunalnych,
 • odbiory techniczne robót wodociągowych,
 • inne usługi na indywidualne zlecenia,
 • oczyszczanie letnie i zimowe ulic, chodników i przystanków,
 • przygotowywanie zadań inwestycyjnych pod kątem technicznym oraz bezpośredni nadzór pod kątem realizacji.