O Nas

Zakład Gospodarki Komunalnej został utworzony  w roku 2001. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego nastąpił w dniu 08.01.2002. Spółka działa pod nazwą  “Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Wysokość kapitału zakładowego wynosi 50 000,00 zł.

Przedmiotem działania Spółki są zadania z zakresu gospodarki komunalnej o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokojenie potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.